A Korona Életjáradék Programnak 12 garanciája is van arra, hogy az Ön nyugdíjas évei gondtalanul, biztonságban és anyagi jólétben teljenek!

1. Ajánlatunkban átlagon felüli kezdeti összegre és havi életjáradékra számíthat.

2. Az Ön biztonsága érdekében szakjogászunk díjmentesen biztosítja a jogi hátteret az ügylet teljes futamideje alatt.

3. Az életjáradéki szerződés megkötése kizárólag ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében és ellenjegyzésével történik.

4. Az élethosszig tartó HASZONÉLVEZETI joga garantálja, hogy mindvégig az otthona kényelmében, zavartalanul élhessen.

5. Az élethosszig tartó ÉLETJÁRADÉKI joga biztosítja, hogy az egyszeri és a havi járadék összegét minden hónapban megkapja.

6. Részvénytársaságunk a haszonélvezeti és az életjáradéki jog mellett, egyedülálló módon, további jogokkal is garantálja biztonságát!

7. Nem fizetés esetén az ingatlan visszaszáll az Ön tulajdonába amellett, hogy az évek alatt kifizetett összegeket (egyszeri nagy összeg és havi járadékokat) teljes egészében megtarthatja.

8. A szerződéssel a biztosítás és az épület állagmegóvás költségei is átvállalásra kerülnek.

9. Az ingatlana piaci értékének meghatározását független szakértő végzi.

10. A kifizetési opciók közül kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb ajánlatot.

11. A szolgáltatás működtetéséhez szükséges hivatali engedélyek mindegyikével rendelkezünk.

12. Húsz éves tapasztalattal garantáljuk az ügylet szakszerű és biztonságos lebonyolítását.

REFERENCIÁK
Fogalmak
Életjáradéki szerződés

Az életjáradéki szerződés fogalmát a polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:497. § adja meg: “Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.”

Az életjáradék összege

A folyósítandó életjáradék összegét a lakóingatlan értéke mellett befolyásolja az ingatlantulajdonos(ok) életkora, valamint az egyszeri nagyobb összegű kifizetés mértéke. Kikötés még, hogy minimum 13 millió forint forgalmi értékű, saját tulajdonú ingatlannal kell rendelkezzen a 65. életévét betöltött igénylő.

A haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog egy úgynevezett vagyoni értékű jog, a személyes szolgalmak egy fajtája, olyan jogviszony, melynél fogva a haszonélvezet jogosultja (haszonélvező) a más tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti. Az új tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogával nem él.

A használati jog

A holtig tartó használati jog esetében a használat során a jogosult, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja az adott dolgot és hasznait szedheti. A konkrétan az ingatlanra vetített használatra vonatkozó jogot a Ptk. külön nem nevesíti, azonban a felek a lakáshasználati jogviszonyukat ilyen címen nevesíthetik, és az ingatlan-nyilvántartásba  bejegyezhetik.

A használat jogosultja csak természetes személy lehet, és a jogosultat a használat és a hasznok szedésének joga csupán szükségleteit meg nem haladó mértékben illeti meg. A használat joga továbbá át nem engedhető, vagy csak szerződésben rögzített feltételek mellett adható bérbe, amennyiben ehhez a jogosultságot biztosító hozzájárul.

A használat jogának leggyakoribb esete a lakáshasználat, amely arra jogosít, hogy egy épületet, lakrészt lakás céljára használjon a jogosult. A használat joga szerződésen alapszik, a szerződés lehet határozott vagy határozatlan időre szóló. Ilyen joggal terhelt ingatlan esetében jó tudni, hogy a holtig tartó használati jog valóban azt jelenti, hogy egészen a jogosult haláláig áll fent.

Vállalatunk kizárólag az erősebb haszonélvezeti jogot alkalmazza a szerződéseknél.

Az életjáradék adózása

Ha a magánszemély más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant, vagyoni értékű jogot ruház át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében, akkor az ebből származó jövedelem szintén adómentes. (Szja-törvény 1. számú melléklet 7. 1. pont.) Ugyancsak adómentes a nyugdíjban részesülő magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött előzőekben említett szerződések alapján megszerzett jövedelem.

Az ingatlan értékbecslése

Ez egy igen összetett folyamat, melynek célja az ingatlan értékének megállapítása. Értékbecslésnek nevezik azt a vizsgálatot, amikor egy hivatalos értékbecslő egy helyszíni szemlét követően megállapítja egy ingatlan, vagy ingóság értékét. A meghatározott értékösszeget írásos elemzéssel támasztja alá.

Éljen az előnyökkel, iratkozzon fel hírlevelünkre!

  • A feliratkozással 10.000 Ft értékű vásárlási kupont is nyerhet
  • Értesüljön a legfontosabb híreinkről, akcióinkról
  • Nem maradjon le kedvezményeinkről, csomagajánlatainkról

Részletek: Az új feliratkozók között minden hónapban kisorsolunk egy 10.000 Ft értékű vásárlási kupont, amely az alábbi üzletek valamelyikében váltható be. (Tesco, Auchan, Spar, Penny, Lidl, Aldi, Ikea)

Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.